1. Õppeaasta algus on tänu meie kõikide ühisele tööle rahulik ja meeldiv olnud – aitäh!
  2. Trimestrite lõpuajad on ja hinded pannakse välja järgmiselt: I trimester 27. november, II trimester 26. veebruar, III trimester 3. juuni.
  3. Ainesektsiooni juhatajatel esitada kandidaate koos lühikese põhjendusega Kuusalu valla hariduspreemia saamiseks esmaspäevaks, 14. septembriks kell 8.00. Preemia määramise kord pannakse kooli kodulehele.
  4. Klassijuhatajatel palun

- tutvustada õpilastele skatepargi kasutamise eeskirju ja vestelda õpilastega sel teemal;
- meenutada õpilastele, et rulade, tõuke- ja jalgratastega sõitmine koolipäeva
vältel on keelatud;
- meenutada õpilastele, et vahetusjalatsid (need ei tohi jätta põrandale kriipse)
on kohustuslikud. Keelatud on rullikutega ja „vilkuvate tuledega“ jalatsite kandmine koolis;
- vestelda õpilastega parkla kasutamise korrast;
- meenutada õpilastele, et sööma minnes jäetakse koolikotid järgmise tunni klassi või klassi juurde;
- vestelda õpilastega koolibussis käitumisest: tervitamine, hüvastijätt ja muu viisakas käitumine, sõidu ajal istumine.

5. Projekti „Euroopa liigub“ info paneb listi õpetaja Ingrit Keerma.

6. Algklasside õpetajate koosolek toimub T, 8. septembril peale 4. tundi õpetajate toas.

7. Fotograaf tuleb kooli 28. – 30. septembril.

8. Õpilasomavalitsus saab kokku E, 14. septembril peale 3. tundi õpetaja Taavi Esko klassis. Igast klassist alates 5. klassist valida esindusse kaks õpilast.

9. Õpetajad – meie kooli vilistlased saavad kokku R, 11. septembril peale 6. tundi lugemissaalis.