1. K, 9. märtsil kell 13.00 toimub Filmiklubi üritus. Vaadatakse filmi ja sellele järgneb arutelu.
2. Heleri Šelemba viibib sel nädalal õpirändes Londonis. Õpirände teema: „Different cultures in Europe“.
3. Tagasiside ja info eelmise nädala külaskäigust Moletai Gümnaasiumi Leedus.
4. Rahvusvaheliste projektide tegevusi kajastatakse blogis http://opimeopirannates.blogspot.com.ee/, mille link on ka kodulehel. Soovitame lugeda.
5. Järgmisel nädalal viibivad Kaire Truus ja Kaja-Astrid Reiska koos nelja õpilasega väärtuste projekti raames Portugalis.
6. N, 10. märtsil toimuvad koolinoorte mälumängud – keskastmele Kehras ja gümnaasiumiosale Sauel.
7. Järgmisel nädalal tähistame emakeelepäeva.
8. K, 16. märtsil toimuvad KEAT-projekti raames VI klassidele 3.-4. tunni ajal politsei loengud.
9. Meie kooli tutvustavat videot saab näha T, 8. märtsil aulas 3., 4. ja 5. vahetunnil.
10. Kavas on korraldada õpetajatele küsitlus õuesõppe võimaluste kasutamise kohta. Küsitluse on koostanud Eve Sarap.
11. Soovitus teatrikülastuseks: väga hea etendus on „Peeter Paan“ Endla teatris.
12. R, 11. märtsil on peale 3. tundi IX klassid õppekäigul Tervishoiumuuseumis.