Õppenõukogu koosolekul toimub teisipäeval, 4. detsembril algusega kell 14.10.
Päevakord:
1. Õppenõukogu otsuste täitmisest
2. Õppe-kasvatustegevuse I trimestri tulemuste analüüs
3. Õpilaste vastuvõtukord
4. X klassi vastuvõtutingimused 2019/20. õppeaastal
5. Tegevuskava 2018-2020 ülevaatamine
6. Muud küsimused