1. Tänu vene keele õpetajatele põnevate ja harivate vene keele alaste ürituste korraldamise eest.
 2. Tänu klassiõpetajatele põneva ja hariva mälumängu „Kuldne kakupoeg“ korraldamise eest I-IV klasside õpilastele käeoleval õppeaastal.
 3. Reelika Kivimaa ja Hiie Kikkas annavad tagasiside õpirändest Küprosele.
 4. K, 27. märtsil toimub XII klassile eesti keele proovieksam (ruumis nr 117), juures viibivad XII klassi aineõpetajad.
 5. K, 27. märtsil toimuvad KEAT-i loengud VI klassidele järgmiselt:

2.-3. tund VI a klass
4.-5. tund VI b klass
6.-7. tund VI c klass

 1. K, 27. märtsil 8. tunni ajal toimub III kooliastme (VII-IX klassid) õpetajatele digioskuste-teemaline koosolek arvutiklassis.
 2. N, 4. aprillil 2.-3. tunni ajal esitab näitering veel kord oma näidendi, millega käidi kooliteatrite festivalil.
 3. T, 16. aprillil toimub kooride õhtu – esinevad meie kooli koorid.
 4. Piret Kukk ei ole neljapäeviti koolis.
 5. K, 27. märtsil on I c ja d klassid alates kell 11.00 õppekäigul.
 6. T, 26. märtsi hommikul külastavad meid Sirje ja Georg Aher, kes on Liikuma kutsuva kooli võrgustiku poolsed meie kooli mentorid.
 7. T, 26. märtsi pärastlõunal, kolmapäeval ning neljapäeval on majas ka külalised Fääridelt ja Norrast.