1. Käesoleval nädalal on Niina Primolennaja töövarjuna Soomes. Teda asendab klassijuhatajana Ene Uibo.
2. K, 15. mail kell 8.15 avatakse algklasside alumisel korrusel VIII e klassi poiste loovtööna näitus.
3. Kännuklass on nüüd tänu talgulistele taas kasutamiseks korras.
4. K, 15. mail viibib VI c klassi tundides külalisõpilane Neeme koolist.
5. Käesoleval nädalal viibivad koolis Noored Kooli programmi praktikandid, meie tulevased kolleegid.
6. T, 21. mail toimub Niina Esko klassis viimane Noored Kooli õpiring, algus kell 14.00.
7. Ennastjuhtiva õppimise koolituse (esimene osa toimus E, 22. aprillil) raames toimub R, 24. mail Emili Kooli külastus Tallinnas.
8. Kairi Kilbi supervisioon õpetajatele toimub R, 24. mail, algus kell 14.00.
9. T, 14. mail 2. tunni ajal on aulas näiteringi etendus „Inetu pardipoeg“.
10. Piret Kamber viibib E-T, 13.-14. mail koolitusel ja K, 15. mail alates kell 10.30 Tallinnas.
11. N, 16. mail viibib Saima Kallionsivu õpilastega mälumängul.
12. T, 14. mail viibivad I a ja b klassid alates kell 10.00 õppekäigul.
13. K, 15. mail viibivad IV a ja b klassid peale 3. tundi õppekäigul.
14. N, 16. mail viibivad II klassid peale 2. tundi õppekäigul.