Kui klassis on tuvastatud Covid-19 positiivne õpilane, siis suunatakse klass esimesel võimalusel koju isolatsiooni. Kontaktõppes saavad jätkata õpilased, kes on vaktsineeritud või viimase kuue kuu jooksul viiruse läbi põdenud. Koju isolatsiooni suunatud õpilastel tuleb teha PCR-test alates kontakti 4. päevast. Saatekirja testimisele saab perearstilt, perearsti nõuandeliinilt 1220 või koroonaviiruse testimise infoliinilt 6464848.

Juhul, kui õpilane ei ole testimisega nõus, tuleb tal olla 10 päeva karantiinis. Õpilane tohib pärast nakkusohutust tõendava PCR testitulemuse teadasaamist taas osaleda nii õppetöös kui ka kõigis huvitegevustes. Enne negatiivse PCR testi saamist ei tohi osaleda õppetöös ega käia huviringides.

Kooli avalikes ruumides ning koolibussis kannavad maski nii õpilased kui töötajad.

Parimate soovidega,
Kristi Tarik
Koolijuht

BHT COVID 19