Kuusalu valla noorte huvitegevust toetav fond ootab taotlusi!

Alates 2019. aastast toetatakse Kuusalu vallas noorte ettevõtlikkust ja omaalgatuslikku huvitegevust. 

Taotluse esitamisel kehtivad järgnevad tingimused:

Toetus on eelkõige noorte süsteemse ja juhendatud huvitegevuse kättesaadavuse ja mitmekesisuse parandamiseks, eesmärgiga suurendada nende võimalusi omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid valitud huvialal.
Projektitaotluse saab esitada 13 - 19 aasta vanune noor või noored.

2024. aastal toimuvad taotlusvoorud aprillis ja septembris. Taotlusfondi suurus aprillis on 1500 eurot ja septembris 1500 eurot. 

Taotlust saab esitada 15. - 28. aprill 2024 https://www.noored.kuusalu.ee/omaalgatus/

Omaalgatus 2024