• Arvutiklassis toimub õppetöö vastavalt arvutiklassi tunniplaanile.
• Vahetundidel on arvutiklass suletud.
• Väljaspool ainetunde saab arvutiklasse kasutada ainult kokkuleppel infojuhiga, tema puudumisel IT-tehnoloogiga.
• Arvutiklassi kasutav aineõpetaja vastutab klassi korrasoleku eest ja lukustab lahkudes uksed.
• Arvutiklass suletakse peale tundide lõppu.

Arvutikasutaja meelespea

 Tulen klassi ja lahkun klassist rahulikult.
 Hoian klassi inventari heaperemehelikult, enne lahkumist sulgen programmid  ja korrastan töökoha.
 Arvutirikkest või muudest probleemidest teatan koheselt õpetajale või infojuhile.
 Isikliku andmekandja (mälupulk või muu)  kasutamiseks küsin luba õpetajalt
 Printimise kooskõlastan õpetajaga.
 Internetis surfates pean kinni netiketist (internetikasutuse headest tavadest).

Arvutiklassis on keelatud:

 välisriietes ja -jalanõudes viibimine;
 segada teisi kasutajaid, trügida, tõugelda ning tahtlikult häirida arvutivõrgu funktsioneerimist;
 arvutimängude mängimine (väljaarvatud õppeotstarbelised mängud õpetaja loal);
 muuta arvutite konfiguratsiooni, see tähendab omavoliliselt programme installeerida ja kustutada;
 kasutajale mittekuuluvate failide sisu muutmine (kaasaarvatud töökeskkonna muutmine);
 õpilastel reguleerida radiaatorite töötemperatuuri.

Tahtlikul või korduval reeglite rikkumisel karistatakse kasutajat vastavalt kooli kodukorrale.

Probleemide või küsimuste korral pöörduda ruumi nr 85 infojuhi või IT-tehnoloogi poole.

Kinnitanud: direktor Vello Sats