Suurüritused

traditsioonilised iga-aastased kogu kooli hõlmavad üritused

1.septembri aktused I ja XII klass (koos lastevanematega); II-XI klass kooli staadionil

Kooli aastapäev 17. oktoober - aktus, mälumäng "Kas tunned oma kooli?"

Aastapäevaball oktoobris, IX-XII klassid, vilistlased, külalised

Kevadball - maikuus, I - IV klasside õpilastele

Õpetajate päev - tunde annavad XII klasside õpilased, õpetajatele samal ajal matk või ekskursioon loodusesse. Muljetevahetus noorte ja õpetajate vahel kooli sööklas

Mälumängud - Kuldne Rihukas (V-XII klassid) ja Kuldne Kakupoeg (1.- 4. klassid)

Jõulukontsert ja kevadkontsert lastevanematele, hommikukontserdid enne jõule

Käsitöönäitused - kaks korda aastas korraldatavad õpilastööde näitused

Jõulupuu, töötoad II-IV klassile, aastalõpupidu V-XII klassidele

Sõbrapäev - ülekooliline kirjavahetus, fantaasiapostkast, päevakohane kontsert

Tantsupäev - kõik klassid esinevad oma tantsukavaga, parimatele preemiad

Emakeelekuu - luulekava omaloomingu põhjal, kõnevõistlus, teatripäev

Tutipidu- XII klassi ärasaatmise aktus, IX klassi viimase koolikella aktus