Kooli klassi- ja koolivälist tööd koordineerib huvijuht koostöös direktsiooni, klassijuhatajate, aineõpetajate ja õpilasomavalitsusega.

Klassiväliste ürituste tabel 2019/ 2020 õppeaastal: klassiväline 2019/20.xls

AEG ÜRITUS SIHTGRUPP VASTUTAJA(D)
       
01.sept ESIMESE KOOLIPÄEVA AKTUSED II-IV KLASS S. Kallionsivu, direktsioon, klassijuh.
    V-VII KLASS S. Kallionsivu , direktsioon
    VIII-XI KLASS  
    I-XII KLASS S. Kallionsivu, direktsioon, klassijuh.
september KIK-i PROJEKTIDE VÄLJASÕIDUD I-IV KLASS algklasside sekts. 
20.sept. Harjumaa koolidevahel. võistlus TEATEJOOKSUS   Kehalise kasvatuse sektsioon
23.-27.sept. LOODUSAINETE NÄDAL I-XII KLASS Loodusainete sektsioon  E. Sarap
23.sept.-04.okt. Harjumaa koolidev. võistlus JALGPALLIS VI-VII, VIII-IX klass Kehalise kasvatuse sektsioon
25.sept EKSL TEATEJOOKS   kehalise kasvatuse sektsioon
26.sept Projekt "EUROOPA SPORDINÄDAL" I-XII KLASS Kehalise kasvatuse sektsioon
30.sept.-04. okt. Harjumaa koolidev. võistlus JALGPALLIS X-XII KLASSI POISID Kehalise kasvatuse sektsioon
september Kooli MURDMAAJOOKS I-XII KLASS Kehalise kasvatuse sektsioon
       
04.okt ÕPETAJATE PÄEV I-XII KLASS XII klass, S. Kallionsivu
07.-11.oktoober Harjumaa koolidev. võistlus KORVPALLIS X-XII KLASSI TÜDRUKUD Kehalise kasvatuse sektsioon
8.-9. okt FOTOGRAAF KOOLIS I-XII KLASS S. Kallionsivu
17.okt KOOLI AASTAPÄEVA AKTUSED I-XII KLASS S. Kallionsivu, juhtkond
14.-18.oktoober Harjumaa koolidev. võistlus KORVPALLIS X-XII KLASSI POISID Kehalise kasvatuse sektsioon
18.okt Kooli aastapäeva BALL IX-XII klass XI klass. R. Jalakas, S. Kallionsivu
15.okt Kooli RAHVASTEPALLITURNIIR IV-V KLASSI   P ja T Kehalise kasvatuse sektsioon
28.okt.-01.nov. Harjumaa koolidev. võistlus RAHVASTEPALLIS IV-V KLASSI TÜDRUKUD Kehalise kasvatuse sektsioon
29.okt Kooli RAHVASTEPALLITURNIIR II-III KLASSI POISID Kehalise kasvatuse sektsioon
       
05.nov KULDNE KAKUPOEG I-IV klass IV klassid ja klassijuhatajad
06.nov ÖRREKESE TÖÖTUBA I-IV klass Algklasside sektsioon
04.-08. november Harjumaa koolidev. võistlus RAHVASTEPALLIS IV-V KLASS POISID Kehalise kasvatuse sektsioon
08.nov UURIMISTÖÖDE KONVERENTS XI ja XII KLASS V.Abel, A.Rõuk
04.-08. november Harjumaa koolidev. võistlus KORVPALLIS VIII-IX KLASSI TÜDRUKUD Kehalise kasvatuse sektsioon
11.-15. november LAHTISTE USTE NÄDAL I-XII KLASS Juhtkond
11.-15. november Harjumaa koolidevah. võistlus RAHVASTEPALLIS III KLASSI POISID Kehalise kasvatuse sektsioon
12.nov Kooli RAHVASTEPALLITURNIIR II-III KLASSI TÜDRUKUD Kehalise kasvatuse sektsioon
11.-22. november Harjumaa koolidevah.võistlus KORVPALLIS VIII-IX KLASSI POISID Kehalise kasvatuse sektsioon
18.-22.november Harjumaa koolidevah. võistlus RAHVASTEPALLIS III KLASSI TÜDRUKUD Kehalise kasvatuse sektsioon
25.-29. november Harjumaa koolidevahel. võistlus KORVPALLIS VI-VII KLASSI POISID Kehalise kasvatuse sektsioon
26. november KODANIKUPÄEV KOOS KÜLALISESINEJAGA IX.XII KLASS H. Vallikivi
27. november Mälumäng "KULDNE RIHUKAS" V-XII KLASS M. Rumm, O. Helde
28.november Harjumaa TV 10 OLÜMPIASTARTI   I etapp   Kehalise kasvatuse sektsioon
  KAMMERMUUSIKUTE KONTSERT I-IV KLASS Algklasside sektsioon
IV nädal  HELKURI KOOLITUS I KLASSID I klasside juhatajad
02.dets ADVENDITERVITUS KOOLIRAADIOS I-XII KLASS V. Sats
03.dets PÄKAPIKUPIDU I-IV KLASS S. Kallionsivu, ÕE
02.-06.detsember PIPARKOOKIDE KÜPSETAMINE I-IV KLASS E. Rada, XII klassid
07.dets Vabariiklik TV 10 OLÜMPIASTARTI  I etapp   Kehalise kasvatuse sektsioon
06.dets Harjumaa koolidevaheline TEATEUJUMINE   Kehalise kasvatuse sektsioon
11.dets AABITSAPIDU I KLASSID I klasside juhatajad
09.-13. dets. JÕULUKAARTIDE MEISTERDAMINE I-IV KLASS Algklasside sektsioon
  valla eakatele    
20.12. HOMMIKUKONTSERT-AKTUS I-XII KLASS S. Kallionsivu
19.dets AASTALÕPUPIDU V.XII KLASS XII Klass, klassijuhataja, S. Kallionsivu
06.-10. jaanuar JOONISTUSVÕISTLUS "AASTA-AJAD" I-IV KLASS Algklasside sektsioon
22.jaan KULDNE KAKUPOEG I-IV KLASS II klassid ja klassijuhataja
jaanuar MATEMAATIKANÄDAL I-XII KLASS Matemaatika ainesektsioon
06.veebr MAAKONDLIK ÕPIOSKUSTE PÄEV III KLASS Algklasside sektsioon
14.veebr SÕBRAPÄEV I-XII KLASS S. Kallionsivu ja ÕE
17.veebr Mälumäng "KULDNE RIHUKAS" V-XII KLASS M. Rumm, O. Helde
21.veebr EV AASTAPÄEVA AKTUS I-XII KLASS S. Kallionsivu, juhtkond
03.märts VASTLAPÄEVA TÄHISTAMINE I-IV KLASS Algkl. sekts, kehal. kasv. sekts.
12.märts KULDNE KAKUPOEG I-IV KLASS Algklasside sektsioon
09.-13.märts KEELTENÄDAL V-XII KLASS Emakeele sektsioon, võõrkeelte sektsioon
09.-13.märts KOHTUMINE PIRET PÄÄRIGA I-IV KLASS Algklasside sektsioon
märts KOOLISISENE AINEALANE OLÜMPIAAD V-XII KLASS E. Rada, M.Krönström, U. Mark, T. Esko
II nädal  OMALOOMINGU PÄEV I_IV KLASS algklasside sektsioon
14.apr XII KLASSI LÕPUKELL X-XII KLASS S. Kallionsivu, XI klass
16.apr RAHVATANTSUÕHTU I-XII KLASS K. Kukk, E. Krasmus, K.A. Reiska
06.mai KOORIDE ÕHTU I-XII KLASS T. Esko, N. Esko, S. Kallionsivu
14.mai NÄITERINGIDE TEATRIÕHTU I-XII KLASS S. Kallionsivu
  ÕPILASTÖÖDE NÄITUS. TEATRIKOHVIK   E. Rada, U. Mark, M. Krönström
26.mai IX KLASSI LÕPUKELL VII -IX KLASS S. Kallionsivu
19.mai. Mälumäng "KULDNE RIHUKAS" V-XII KLASS M. Rumm, O.Helde
02.juuni TÖÖTUBADE PÄEV I-IV KLASS Algklasside sektsioon
03.juuni SPORDIPÄEV V-XI KLASS Kehal. kasv. sekts.
03.juuni KEVADBALL I-IV KLASS Algklasside sektsioon, S. Kallionsivu
04.juuni SPORDIPÄEV I-IV KLASS Algklasside sekts. keh. kasv. sekts
05.juuni ÕPPEAASTA LÕPETAMISE AKTUS I-XI KLASS S. Kallionsivu, direktsioon
16.juuni IX KLASSI LÕPUAKTUS VIII , IX KLASS S. Kalllionsivu
22.juuni XII KLASSI LÕPUAKTUS XI , XII KLASS S. Kallionsivu

 

Huvitegevus jaguneb järgmiselt:

  • iga kuu alguses planeeritavad üritused;
  • külalisesinejad (kontserdid, teatrietendused, loengud);
  • maakondlikud ja riiklikud konkursid;
  • suhtlemine sõpruskoolidega Soomest (Valkeala ja Rajatorpa koolid) ja Rootsist (Fagersta Brinellskola ja Umea Grubbeskola).