Reedel, 17. novembril oli meie kooli üheksandatel klassidel võimalus külastada Ahhaa teaduskeskust ja TÜ Teaduskooli Uurimislaborit, mis asub Tartu Ülikooli Chemicumis. Õppepäeva teemaks oli „Keskkonnalabor“. Nagu tõelises laboris tuli selga panna valged kitlid ja end arvutis laborikohale registreerida. Peale probleemi püstitamist asuti kohe tegema katseid ja protokolli täitma, kõik see toimus juhendajatest magistrantide- doktorantide sõbralikult abistava juhendamise all.

Esmane töö oli tiigimuda organoleptiline (meeleelundite abil) analüüs, seejärel tiigivee setitamine ja filtrimine. Põhjamuda proov tuli pintsettidega läbi uurida, kõik loodusele mitteomased osakesed välja võtta. Arutleti selle üle, kas ja millised tiigimudast leitud materjalid looduses lagunevad? Järgmisena tuli tiigivee proovis ioone määrata, selleks oli kasutada erinevaid reagente, mille lisamisel muutus tiigivesi lillaks või roosaks. Tore töö oli erinevate õlide viskoossuse määramine ja omavaheline võrdlemine. Kogutud andmete põhjal valmis protokoll, õpilased tegid kokkuvõtte ja leidsid lahenduse õppepäeva algul püstitatud probleemile- mil moel reostus talumees Juhani kodutiik õliga? Õppepäev lõppes viktoriini, auhindade jagamise ja ühispildiga.
Õpilastega sõitsid kaasa Riina Jalakas ja Eve Sarap

Vaata ka pilte pildigaleriis!