Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) rahastas 2017-2018 õ-a keskkonnateadlikkuse programmist Kuusalu Keskkooli õpilaste õppekava toetavaid õppekäike 7700 euro ulatuses. Õppekäikudel osalesid I-IV kooliastme õpilased, kokku 515 õpilast ja 24 klassi. 2017-2018 õ-a läbiviidud õppekäigud ja -programmid olid:

  • Sagadi Looduskool „Uurimuslik päev“ ja „Avastuslik keskkonnapäev“
  • Tallinna Botaanikaaed „Fotosüntees ja hingamine“
  • Eesti Loodusmuuseum „Mikroskoobitund“
  • Tallinna Vesi, Ülemiste veepuhastusjaam
  • Eesti Pandipakendi Käitluskeskus
  • MTÜ Loodusmaa „Saula siniallikad – salasilmad võlumetsas“, „Avastame meeli“ ja „Paunküla maastikukaitseala ning rabad“
  • MTÜ Loodusring „Läki rappa“ ja „Metsapäev Paunkülas“

Rõõm on tõdeda, et ka alanud õppeaastal on õpilastel võimalus osaleda õppekäikudel selle programmi rahastuse raames, toetussumma 2018-2019 õppeaastaks on 6200 eurot. Osalevad I-III kooliastme õpilased ja kavandatud on 12 erinevat õppekäiku.

2018-2019 õ-a kavandatavad õppekäigud ja –programmid:

MTÜ Eesti Ellujäämisselts „Välipraktikum, looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine“
Lääne-Viru Jäätmekeskus
Eesti Pandipakendi Käitluskeskus
Tallinna Loomaaed
Eesti Loodusmuuseum „ Mikroskoobitund“

Lähipiirkonna koostööpartnerid:
MTÜ Loodusring Jägala joal ja Kostivere karstialal
Lahemaa Looduskool „Puud ja nende sõbrad“ ning „Puud ning nende lehed“
Sagadi looduskool „Fotosüntees on elu alus“ ning „Mets kui kooslus“
MTÜ Eru Lahe Rannarahva Seltsi rannikuvaatluse ja mereprogramm
MTÜ Lahemaa Keskkonnahariduse Selts „Sööme südame ja mõistusega“

Keskkonnateadlikkuse tõstmiseks ning keskkonnahariduse programmi läbiviimiseks peab kool vajalikuks õpilaste osalemise õppekäikudel. KIK programmidest rahalist toetust saanud projektid on tõestanud oma vajalikkust loodushoiu, keskkonna- ja loodusteadlikkuse suurendamisel ja aktiivõppe vahendina tervikuna.
Projektis toimuvad õppekäigud, praktilised tööd tõstavad õpilaste ja õpetajate keskkonnateadlikkust. Projektis osalevad õpilased õpivad nägema, vaatlema ja väärtustama Eestimaa erinevaid maastikke (metsad, rabad, jõed, joad, pankrannik) ja pärandkultuuri. Õpilased saavad omandatud teadmisi ja oskusi kasutada vahetus looduses, süvenevad hoiakud ja veendumused keskkonnasõbralikuks käitumiseks.

 kik est logo 2