Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toel toimus 2018-2019 õppeaastal kokku 29 õppeprogrammi. KIK rahastas projekti 6277 euroga. Oleme valinud igal õppeaastal just need õppeprogrammid, mis toetavad kõige paremini õppe- ja kasvatustöö eesmärke. Õppeprogrammid valitakse välja koostöös klassijuhatajatega. Võimaluse piires katsume alati arvestada piirkonna lähedust ning väärtustame koostööd kohalike ettevõtjate-koolitajaga.
Meie selle õppeaasta koostööpartnerid olid Lahemaa Looduskool, MTÜ Loodusring, Lahemaa Keskkonnahariduse selts, Eru lahe rannarahva selts. Lisaks neile viidi õppeprogramme läbi Eesti Pandipakendi Käitluskeskuses, Sagadi Looduskoolis, Tallinna Loomaaias, Eesti Loodusmuuseumis ning Lääne-Viru Jäätmekeskuses Ussimäel. Üks vahva klassi sai looduses hakkamasaamise nippe katsetada koostöös MTÜ Eesti Ellujäämisseltsiga.
Aitäh toreda koostöö eest keskkonnahariduse läbiviimisel!
Meil on hea meel teatada, et ka järgmisel õppeaastal (2019-2020) saavad klassid käia loodushariduslikel õppekäikudel KIK toel. Kuusalu Keskkooli taotlus rahastati täies mahus ja kogusummas 8400 eurot. Jätkame koostööd mitmete seniste koostööpartneritega. Tänu klassijuhatajate aktiivsele osalusele oleme uueks õppeaastaks leidnud klassidele ka uusi põnevaid õppeprogramme loodusega sinasõbraks saamisel.

Pildil Lahemaa Keskkonnahariduse Selts viis kooli õuel läbi Püstkoja programmi "Sööme südame ja mõistusega". Programmist said osa 5.-6. klassid aprillikuus.

kik1 kik2