2015/2016 õa II poolaasta

See koolidevaheline strateegiline koostööprojekt keskendub Väärtustele ning koolist väljalangemise ennetamisele.
Esimene projektikohtumine partnerkoolide õpilastele keskendub lugude vestmisele (Storytelling) ning toimub 13.-19. märtsil Póvoa de Varzim’is, Portugalis.
Projektikirjelduses on ette antud, et sellel reisil osalevad igast koolist 4 õpilast: 2 poissi ja 2 tüdrukut vanuses 12-13. Õpilased peavad esitama festivalil ühe legendi, mille nad on eelnevalt välja valinud. 
Portugali sõitvad õpilased selgusid projektis osalevate õpetajate ja klassijuhatajate aruteludel. Kriteeriumiteks olid muu hulgas õpilase huvi raamatute ja kirjanduse vastu ning valmisolek esineda grupi koosseisus suurel laval. Koolisisese projekti logo konkursi võitja sai auhinnaks Portugali reisi, kuid perekondlikel põhjustel osaleb ta järgmisel õpilasreisil.

Portugali reisi õpilased on:
1. Aaron Allmägi 6A 
2. Anni Riin Lepik 6A
3. Jakob Mattias Oja 6B
4. Joanna Roopa 6B

Saatvad õpetajad on Kaire Truus ja Kaja-Astrid Reiska.