Tallinna ja Harjumaa õpilaste projekt „Kaitse end ja aita teist“ (KEAT).

„Kaitse end ja aita teist“ projekti juhtorganisatsiooniks on Päästeameti Põhja päästekeskus ja koostööpartnerid Põhja-Eesti Pommigrupp, Eesti Punase Risti Tallinna Selts, PPA Põhja Prefektuur, Kaitseliit, Maanteeameti põhja regioon, Sisekaitseakadeemia, Tallinna Haridusamet, Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuamet, Harju Maavalitsus, Eesti Tervisedenduse Ühing, Eesti Haigekassa, Operation Lifesaver Estonia.
Õppeaasta jooksul (detsember 2015 – aprill 2016) koolitatakse 6. klasside õpilasi kolmes peamises valdkonnas:

  • tule-ja veeohutus (2 x 45 min) (Päästeamet)
  • liiklusohutus (2 x 45 min) (Politsei-ja Piirivalveamet)
  • esmaabi (vähemalt 3 x 45 min) (Eesti Punane Rist Tallinna Selts)

Projekti raames toimub lisaks koolitustele:

  • KEAT teabepäev osalevate koolide õpetajatele (20. oktoober 2015),
  • Ohutuslaager koolitusprogrammi läbinud koolide esindusmeeskondadele: 4 poissi, 4 tüdrukut, 1 koolipoolne juhendaja (25. – 26. mai 2016).
  • KEAT pädevustest. Sooritavad kõik 6.klasside õpilased hiljemalt 10.maiks 2016.