ftype_pdf Meelespea I klassi astujale

Meelespea tulevasele 1. klassi lapsevanemale 2020-2021 õppeaastal.