ftype_pdf Meelespea I klassi astujale

Meelespea tulevasele 1. klassi lapsevanemale 2019-2020 õppeaastal.