KUUSALU KESKKOOL

K Ä S K K I R I


Kuusalu 26.01.2017 nr 2-9/43

Õpilaste tunnustamine


Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Margus Keerma ettepanekul:

1. Avaldan kiitust TV 10 Olümpiastarti II etapil saavutatud heade tulemuste eest järgmistele õpilstele:

Carmen Pajuste 60 m tõkkejoosus 1. koht, kõrgushüppes 6. koht
Sigrid Eesalu kuulitõukes 2. koht
Risto Udusaar 60 m tõkkejooksus 3. koht, kuulitõukes 3. koht

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Direktor


Attachments
KÄSKKIRI õpilaste tunnustamine 2-9-43.doc [47.5Kb]
Uploaded Neljapäev, 26 Jaanuar 2017 by Administraator