KUUSALU KESKKOOL


K Ä S K K I R I


Kuusalu 30.01.2017 nr 2-9/45


Õpilaste tunnustamine


Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Margus Keerma ettepanekul:

1. Avaldan kiitust Harjumaa teatesuusavõistlustel saavutatud heade tulemuste eest järgmistele õpilastele:
Mari Ellen Aaman 1. koht
Janette Roopa
Kristel Rebene
Getter Annette Oja
Gregor Tisler  2. koht
Rain Roos
Freddy Gunin
Jakob Mattias Oja
Karel Taal
Kaur Taal
Andreas Možajev
Stefan Lootus
Anett Kirt  3. koht
Mariella Soom
Joanna Roopa
Carmen Pajuste
Alger Paalberg
Georg Raudla
Karl Taal
Martin Peegel
Arti Heinmaa 4. koht
Kuldar Paalberg
Rikard Juhani Vatunen
Marten Mänd

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Direktor


Attachments
KÄSKKIRI õpilaste tunnustamine 2-9-45.doc [50Kb]
Uploaded Esmaspäev, 30 Jaanuar 2017 by Administraator