KUUSALU KESKKOOL


K Ä S K K I R I


Kuusalu 30.01.2017 nr 2-9/46


Õpilaste tunnustamine


Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Margus Keerma ettepanekul:

1. Avaldan kiitust vabariiklikul TV10 Olümpiastarti II etapi võistlustel heade tulemuste eest järgmistele õpilastele:
Carmen Pajuste 7. koht 60 m tõkkejooksus
Liisbel Almet 11. koht kõrgushüppes
Risto Udusaar 11. koht teivashüppes

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Direktor


Attachments
KÄSKKIRI õpilaste tunnustamine 2-9-46.doc [47.5Kb]
Uploaded Esmaspäev, 30 Jaanuar 2017 by Administraator