KUUSALU KESKKOOL

K Ä S K K I R I

Kuusalu 1.02. 2017 nr 2-9/47

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Kai Petersoni ettepanekul:

1. Avaldan kiitust Helen Benderile (10.kl.) maakondlikul inglise keele olümpiaadil saavutatud 7. koha eest.

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse. 

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

 

Vello Sats

Direktor 

 

KUUSALU KESKKOOL                                                               

 

 

K Ä S K K I R I

 

 

Kuusalu                                                                                 1.02. 2017 nr 2-9/47

 

 

Õpilaste tunnustamine

 

 

 

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Kai Petersoni ettepanekul:

 

  1. Avaldan kiitust Helen Benderile (10.kl.) maakondlikul inglise keele olümpiaadil saavutatud 7. koha eest.

 

  1. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

 

  1. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

 

 

 

 

 

Vello Sats

Direktor 


Attachments
KÄSKKIRI õpilaste tunnustamine 2-9-47.doc [47.5Kb]
Uploaded Kolmapäev, 01 Veebruar 2017 by Administraator