KUUSALU KESKKOOL


K Ä S K K I R I


Kuusalu 1.02. 2017 nr 2-9/48


Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Kai Petersoni ettepanekul:

1. Avaldan kiitust 8.b klassi võistkonnale koosseisus:
Ako Randmaa
Tõnis Lahemaa
Oskar Paiste
Harjumaa inglise keele teemapäeval „Brexit“ saavutatud 1. koha eest

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Direktor


Attachments
KÄSKKIRI õpilaste tunnustamine 2-9-48.doc [48Kb]
Uploaded Neljapäev, 02 Veebruar 2017 by Administraator