KUUSALU KESKKOOL


K Ä S K K I R I


Kuusalu 7.02.2017 nr 2-9/ 49


Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Riina Jalaka ettepanekul:

1. Avaldan kiitust Ako Randmaale (8.b) Harjumaa emakeeleolümpiaadil saavutatud 6. koha eest.

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Direktor


Attachments
KÄSKKIRI õpilaste tunnustamine 2-9-49.doc [47.5Kb]
Uploaded Reede, 10 Veebruar 2017 by Administraator