KUUSALU KESKKOOL                                                               

K Ä S K K I R I

Kuusalu                                                                                 17.02. 2017 nr 2-9/ 52

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Eve Sarapi ettepanekul:

  1. Avaldan kiitust eduka esinemise eest maakondlikul bioloogiaolümpiaadil järgmistele õpilastele:

Ako Randmaa  3. koht

Kustav Prants  7.-9. koht

  1. Avaldan kiitust Eesti Maaülikooli teaduslahingu maakondlikul võistlusel saavutatud 4. koha eest järgmistele õpilastele:

Ako Randmaa

Vello Antons-Valner

Kustav Prants

  1. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.
  1. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats

Direktor 


Attachments
KÄSKKIRI õpilaste tunnustamine 2-9-52.doc [48.5Kb]
Uploaded Esmaspäev, 20 Veebruar 2017 by Administraator