K Ä S K K I R I


Kuusalu 27.02. 2017 nr 2-9/ 53


Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Pille Pürgi ettepanekul:

1. Avaldan kiitust „Nuputa“ maakondlikul viktoriinil saavutatud 5. koha eest järgmistele õpilastele:
Carmen Pajuste
Marta Raidla
Kertu Peegel

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Direktor


Attachments
KÄSKKIRI õpilaste tunnustamine 2-9-53.doc [48Kb]
Uploaded Teisipäev, 28 Veebruar 2017 by Administraator