KUUSALU KESKKOOL


K Ä S K K I R I


Kuusalu 1.03. 2017 nr 2-9/ 54


Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Ene Uibo ettepanekul:

1. Avaldan kiitust Harjumaa 2. geograafia teabepäeval saavutatud 4. koha eest järgmistele õpilastele:
Jan Eric Daniel
Kaur Andro Orgusaar
Kustav Prants
Egle Privoi
Ako Randmaa
Helena Tihane

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Direktor


Attachments
KÄSKKIRI õpilaste tunnustamine 2-9-54.doc [48.5Kb]
Uploaded Kolmapäev, 01 Märts 2017 by Administraator