KUUSALU KESKKOOL


K Ä S K K I R I


Kuusalu 13.03. 2017 nr 2-9/ 56


Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja huvijuht Saima Kallionsivu ettepanekul:

1. Avaldan kiitust Harjumaa kooliteatrite festivalil väga hea esinemise eest järgmistele õpilastele:

Klaara Saar põhikooli kategoorias parim naisnäitleja
Siim Maran keskkooli kategoorias parim meesnäitleja
Carmen Tiinas keskkooli kategoorias parim naisnäitleja
Marko Laanemets keskkooli kategoorias näitlejapreemia

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Direktor


Attachments
KÄSKKIRI õpilaste tunnustamine 2-9-56.doc [48.5Kb]
Uploaded Esmaspäev, 13 Märts 2017 by Administraator