KUUSALU KESKKOOL


K Ä S K K I R I


Kuusalu 13.03.2017 nr 2-9/58


Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja huvijuht Saima Kallionsivu ettepanekul:

1. Avaldan kiitust Harjumaa kooliteatrite festivalil väga hea esinemise eest järgmistele õpilastele:
Siim Maran
Katarina Ida Maria Nyyssönen
Carmen Tiinas
Klaara Saar
Andreas Možajev
Marko Laanemets
Hans Jüris

Trupile omistati eripreemia kaunilt kokkukõlava ansamblimängu eest.

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.


Attachments
KÄSKKIRI õpilaste tunnustamine 2-9-58.doc [49.5Kb]
Uploaded Teisipäev, 14 Märts 2017 by Administraator