K Ä S K K I R I


Kuusalu 29.03.2017 nr 2-9/ 64Õpilaste tunnustamine


Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Urmas Margi ettepanekul:

1. Avaldan kiitust Kaspar Gudimile (8.a) , kes saavutas Harjumaa piirkondlikul tehnoloogiavaldkonna olümpiaadil 3 koha.

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

2. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Direktor


Attachments
KÄSKKIRI õpilaste tunnustamine 2-9-64.doc [49Kb]
Uploaded Kolmapäev, 29 Märts 2017 by Administraator