KUUSALU KESKKOOL


K Ä S K K I R I


Kuusalu 3.04. 2017 nr 2-9/ 65Õpilaste tunnustamine


Kuusalu Keskkooli kodukorra ja huvijuht Saima Kallionsivu ettepanekul:

1. Avaldan kiitust Harjumaa etluskonkursil II klassi arvestuses väga hea esinemise eest:
Jasmin Roopa III koht
Keitlyn Volkov eripreemia suurima üllataja ja pikima luuletuse eest.

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.


Vello Sats
Direktor


Attachments
KÄSKKIRI õpilaste tunnustamine 2-9-65.doc [50Kb]
Uploaded Teisipäev, 04 Aprill 2017 by Administraator