K Ä S K K I R I  

Kuusalu 6.04. 2017 nr 2-9/66

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Merja Rummu ettepanekul:

1. Avaldan kiitust 8.b klassi võistkonnale koosseisus:
Tõnis Lahemaa,
Ako Randmaa,
Oskar Paiste,
Katriin Rüütsalu,

kes saavutasid Eesti koolinoorte XIV mälumängumeistrivõistluste finaalmängus 8. koha.

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.


Vello Sats
Direktor


Attachments
KÄSKKIRI õpilaste tunnustamine 2-9-66.doc [50.5Kb]
Uploaded Neljapäev, 06 Aprill 2017 by Administraator