KUUSALU KESKKOOL

K Ä S K K I R I


Kuusalu 21.04. 2017 nr 2-9/69


Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Margus Keerma ettepanekul:

1. Avaldan kiitust Harjumaa koolidevahelisel osavaima korvpalluri võistlusel
saavutatud I koha eest võistkonnale koosseisus:
Carmen Pajuste
Kärt Kirsimaa
Kristina Mäkiševa
Kertu Peegel
Mariella Soom
Sigrid Eesalu

II koha eest võistkonnale koosseisus:
Marten Mänd
Joonas Amer
Arman Cedrik Kivisik
Kuldar Paalberg
Margo Põlluvee
Allen Larin

V koha eest võistkonnale koosseisus:
Anette Danjuk
Mia Karoli Talvoja
Elizabeth Šatski
Eleonor Järve
Laura Heil

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Direktor

 


Attachments
KÄSKKIRI õpilaste tunnustamine 2-9-69.doc [51Kb]
Uploaded Neljapäev, 27 Aprill 2017 by Administraator