KUUSALU KESKKOOL

K Ä S K K I R I


Kuusalu 2.05. 2017 nr 2-9/70Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Ene Uibo ettepanekul:

1. Avaldan kiitust Harjumaa 3. geograafia teemapäeval saavutatud II koha eest
järgmistele õpilastele:
Egle Privoi
Helena Urva
Artur Kupp
Kaur Andro Orgusaar
Kustav Prants
Ako Randmaa

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Direktor