KUUSALU KESKKOOL

K Ä S K K I R I


Kuusalu 4.05. 2017 nr 2-9/ 71


Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja huvijuht Saima Kallionsivu ettepanekul:

1. Avaldan kiitust vabariiklikul kooliteatrite festivalil algklasside kategoorias saadud Grand Prix eest järgmistele õpilastele:
Joosep Palgi
Chrissely Vaabel
Hanna-Liisa Kaarmann
Mia Maria Lipsmäe
Roland Treima
Kristjan Kallip
Kaspar Rüngenen
Annaliisa Rootalu
Ragne Loviise Kotkas
Rainis Kikas
Anette Danjuk
Kertu Seinoja
Johanna Liisa Jõe.

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.


Vello Sats
Direktor


Attachments
KÄSKKIRI õpilaste tunnustamine 2-9-71.doc [51Kb]
Uploaded Neljapäev, 04 Mai 2017 by Administraator