K Ä S K K I R I

Kuusalu 18.03.2019 nr 2-9/ 47

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja huvijuht Saima Kallionsivu ettepanekul

1. Avaldada kiitust Harjumaa kooliteatrite festivalil edukalt esinenud õpilastele:

Siim Maran – parim meeskõrvalosatäitja
Andreas Možajev – parim meesnäitleja
Kristina-Margot Trepp – parim naisnäitleja

2 Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Koolijuht