K Ä S K K I R I

Kuusalu 28.03.2019 nr 2-9/ 50

 

Õpilaste tunnustamine

 

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Eve Rada ettepanekul

1. Avaldada kiitust maakondlikul käsitöö- ja kodunduseolümpiaadil saavutatud väga heade tulemuste eest järgmistele õpilastele:
Kerstin Trei 1. koht
Helerin Tihane 4. koht

2 Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

 

Vello Sats
Koolijuht