Kuusalu                                                                                 20.05.2019 nr 2-9/ 58

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja huvijuht Saima Kallionsivu ettepanekul

  1. Avaldada kiitust Harjumaa piirkondlikus mälumängus „Õpetaja Raini mälumäng“ saavutatud üldvõidu eest järgmistele õpilastele:

Kerstin Trei

Joanna Roopa

Miikael Martti Vatunen

Anett Kirt

Kärt Kirsimaa

Viktoria Borissov

Renno Välk

  1. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli       kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.
  1. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats

Koolijuht