Kuusalu 22.05.2019 nr 2-9/ 59

Õpilaste tunnustamine

 Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Margit Jäetma ettepanekul

1. Avaldada kiitus Harjumaa TV 10 olümpiastarti III etapil saavutatud heade tulemuste eest järgmistele õpilastele:


Veeremets, Pippa 600m jooks 6.koht
Tiits, Lisette palliviskes 3.koht
Parktal, Maria-Victoria palliviskes 5.koht
Liivo, Risto 1000m jooks 6.koht
Nikkarinen, Norman kettaheites 3.koht
Palu, Sebastian kettaheites 5.koht
Plakk, Martin kettaheites 6.koht
palliviskes 4.koht
Vilbaste, Andreas palliviskes 5.koht
Parktal, Andero palliviskes 6.koht
Aio, Adrian 1000m jooks 5.koht
Palliviskes 4.koht
Priilinn, Kaarel 1000m jooks 6.koht

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.