Kuusalu 22.05.2019 nr 2-9/ 60

Õpilaste tunnustamine

 Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Margit Jäetma ettepanekul

1. Avaldada kiitus TV 10 olümpiastarti vabariiklikul IV etapil saavutatud heade tulemuste eest järgmistele õpilastele:
Jesse Lauter 1000m jooksus 10.koht;
Hugo Saul 1000m jooksus 9.koht;
Risto Liivo 1000m jooksus 10.koht;
Maria Victoria Parktal palliviskes 8.koht;
Mariliis Tiits 600m jooksus 7.koht;
Lisette Tiits palliviskes 8.koht

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Koolijuht