Kuusalu 22.05.2019 nr 2-9/ 62

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Margit Jäetma ettepanekul

1. Avaldada kiitus Harjumaa TV 10 olümpiastarti III etapil saavutatud väga hea tulemuse eest:
Jesse Lauter 2.koht 1000m jooksus
2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

 

Vello Sats
Koolijuht