Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Eve Sarapi ettepanekul:

1. Avaldan kiitust Teadlaste Öö Festivali ning loodusainete nädala raames toimunud töötubade hea läbiviimise eest järgmistele õpilastele:
Ragne Loviise Kotkas
Marta Saan
Mia Maria Lipsmäe
Risto Haabsaar
Ain Ojamaa
Miia Järve
Johanna Peensalu
Jasmin Roopa

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

 

Vello Sats
Koolijuht