Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Sergo Treufeldi ettepanekul

  1. Avaldada kiitust Harjumaa koolidevahelisel jalgpalliturniiril saavutatud 3. koha eest võistkonnale koosseisus:

Karl- Jaco Daniel
Andreas Možajev
Miikael Martti Vatunen
Brent Põhjala
Karel Taal
Kaur Taal
Aaron Allmägi
Matheas Trilljärv

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli       kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats

Koolijuht