K Ä S K K I R I

Kuusalu 4.11.2019 nr 2-9/ 8

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Ingrit Keerma ettepanekul

1. Avaldada kiitust Harjumaa koolidevahelisel rahvastepallivõistlusel saavutatud I koha eest võistkonnale koosseisus
Keitlyn Volkov
Sandra Narusk
Kertu Kivistik
Pippa Veeremets
Kadi Arro
Kätlin Arro
Annabel Ekart
Mariliis Tiits
2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

 

Vello Sats
Koolijuht