K Ä S K K I R I

Kuusalu 6.11.2019 nr 2-9/ 9

Õpilaste tunnustamine

 

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Ene Uibo ettepanekul

1. Avaldada kiitust Harjumaa geograafia teemapäeval „Brasiilia“ saavutatud
6. koha eest järgmistele 8.kl. õpilastele:
Allen Larin
Renno Välk
Rikhard Juhani Vatunen

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

 

Vello Sats
Koolijuht