K Ä S K K I R I

Kuusalu 6.11.2019 nr 2-9/ 10

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Ingrit Keerma ettepanekul

1. Avaldada kiitust Harjumaa koolidevahelisel korvpallivõistlusel saavutatud
3.koha eest järgmistele õpilastele:
Grete Koivistoinen
Aidi Gerde Tuisk
Kristina- Margot Trepp
Kärt Kirsimaa
Kertu Peegel
Eliisabeth Jordan
Anett Kirt
Egle Privoi

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Koolijuht