K Ä S K K I R I

Kuusalu 11.11.2019 nr 2-9/ 13

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja huvijuht Saima Kallionsivu ettepanekul

1. Avaldada kiitust vabariiklikul kooliteatrite festivalil „Väike lava“ saavutatud peapreemia „Väike vaal“ eest ja lavalise liikumise eripreemia eest järgmistele algklasside näiteringi liikmetele:
Martin Karro
Nora Merivoo
Jasmin Roopa
Mia Tomson
Kadi Jõgi
Kaljo Harlet Kuznetsov
Martin Plakk
Harri Merivoo
Günter Soom
Romet Soom
Hugo Mattias Esko
Lyanna-Lisette Nõmme
Keith Sebastian Soidla
Melissa Kurg

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Koolijuht