K Ä S K K I R I

Kuusalu 14.11.2019 nr 2-9/ 14

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Sergo Treufeldi ettepanekul

1. Avaldada kiitust 1.-3.klassi poiste võistkonnale koosseisus
Ats Arulo
Arco Kirsiste
Jarl Aaron Holmar
Raho Masing
Georg Salupuu
Riko-Marten Rada
Karl Markus Treumuth
Uku Gregor Randes
kes saavutasid Harjumaa koolidevahelisel rahvastepallivõistlusel 1. koha ja tulid Harjumaa meistriks

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Koolijuht