Kuusalu 25.11.2019 nr 2-9/ 19

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Ingrit Keerma ettepanekul

1. Avaldada kiitust Eesti Koolispordi Liidu rahvastepallivõistlusel saavutatud
4. koha eest võistkonnale koosseisus:
Pippa Veeremets
Kertu Kivistik
Sandra Narusk
Norah - Ly Kiil
Kadi Arro
Kätlin Arro
Keitlyn Volkov
Johanna Lee Eeriksoo
2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Koolijuht