Kuusalu 29.11.2019 nr 2-9/ 20

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Rummu ettepanekul

1. Avaldada kiitust Eesti koolinoorte XVII mälumängumeistrivõistluste Harjumaa eelvoorus gümnaasiumide arvestuses saavutatud I koha eest võistkonnale koosseisus
Matheas Trilljärv
Katriin Rüütsalu
Ako Randmaa
Oskar Paiste

2. Avaldada kiitust Eesti koolinoorte XVII mälumängumeistrivõistluste Harjumaa eelvoorus põhikoolide arvestuses saavutatud II-III koha eest võistkonnale koosseisus
Rikhard Juhani Vatunen
Eliisa Johanna Einstruk
Renno Välk
Allen Larin

3. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

4. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Koolijuht