Kuusalu 2.12.2019 nr 2-9/ 22

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Ingrit Keerma ettepanekul

1. Avaldada kiitust Harjumaa TV-10 olümpiastarti võistlustel saavutatud heade tulemuste eest järgmistele õpilastele:
Sandra Narusk 60 m jooks II koht
kõrgushüpe II – III koht
Keitlyn Volkov 60 m jooks 4. koht
kõrgushüpe 4. koht
Rihard Soom 60 m jooks 5. koht
Anete Olkkonen kuulitõuge 5. koht
Markus Koemets kõrgushüpe III koht
Kermo Veetõusme kaugushüpe 5. koht
teivashüpe II koht
Martin Plakk teivashüpe 4. - 5. koht
Leonard Artur Vatunen teivashüpe 4. – 5. koht

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Koolijuht