Kuusalu 11.12.2019 nr 2-9/ 24

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Maria Trei ettepanekul

1. Avaldada kiitust Harjumaa koolidevahelisel meistrivõistlusel teateujumises saavutatud väga heade tulemuste eest järgmistele õpilastele:
II koht:
Maarja Katherine Link
Emma Sofia Lootus
Anni Mari Laupmaa
Kertu Seinoja

II koht
Arti Heinmaa
Mikk Kirsimaa
Kaspar Klemmer
Madis Hurt

III koht
Ingrid Rebane
Kerstin Trei
Egle Privoi
Mari Masing

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Koolijuht